ข้อมูลสถานศึกษา
ขลุงรัชดาภิเษก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220030602331022060233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ขลุงรัชดาภิเษก
ชื่อ (อังกฤษ)Khlungratchadapisake
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวันยาว
อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39441789sarabunkrp@gmail.comhttps://krp.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.4518
Longitude
102.235
Tabe 3
Tab 5