ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ขนาดโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดสหวิทยาเขตนร.ห้องเรียนเปิดสอน
220120010602291022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ขนาดเล็กวัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิม282578 ม.ต้น-ม.ปลาย
220120020602311022060231 บางกะจะ ขนาดใหญ่พิเศษบางกะจะเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิม1196 ม.ต้น-ม.ปลาย
220120030602301022060230 ศรียานุสรณ์ ขนาดเล็กวัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกต276275 ม.ต้น-ม.ปลาย
220120040602321022060232 เบญจมานุสรณ์ ขนาดใหญ่พิเศษตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัม177450 ม.ต้น-ม.ปลาย
220120050602361022060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ขนาดใหญ่ท่าใหม่ท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลิน138743 ม.ต้น-ม.ปลาย
220120060602381022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม ขนาดกลางเขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลิน1909 ม.ต้น-ม.ปลาย
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ขนาดเล็กทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลิน1707 ม.ต้น-ม.ปลาย
220120080602391022060239 สะพานเลือกวิทยาคม ขนาดเล็กทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลิน646 ม.ต้น-ม.ปลาย
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร ขนาดเล็กแก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรีสหวิทยาเขตไพลิน101531 ม.ต้น-ม.ปลาย
220120100602491022060249 นายายอามพิทยาคม ขนาดกลางนายายอามนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิม87427 ม.ต้น-ม.ปลาย
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง ขนาดกลางสนามไชยนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิม856 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร ขนาดเล็กตกพรมขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัม1929 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220020602341022060234 บ่อวิทยาคาร ขนาดเล็กบ่อขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัม809 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก ขนาดเล็กวันยาวขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัม83430 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม ขนาดกลางโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษ1786 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220050602401022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม ขนาดเล็กทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษ81925 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220060602411022060241 หนองตาคงพิทยาคาร ขนาดกลางหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษ65721 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220070602431022060243 มะขามสรรเสริญ ขนาดกลางมะขามมะขามจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกต50516 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220080602451022060245 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ ขนาดกลางพลิ้วแหลมสิงห์จันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัม86527 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา ขนาดกลางทรายขาวสอยดาวจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษ151642 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220100602471022060247 ทุ่งขนานวิทยา ขนาดใหญ่ทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษ54618 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา ขนาดกลางพลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกต74421 ม.ต้น-ม.ปลาย
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา ขนาดกลางคลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกต26612 ม.ต้น-ม.ปลาย
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ขนาดเล็กชำรากเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์47718 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
230101161501191023150119 เกาะช้างวิทยาคม ขนาดเล็กเกาะช้างเกาะช้างตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ38216 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
230120011501221023150122 ตราษตระการคุณ ขนาดเล็กวังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ199154 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120021501231023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ ขนาดใหญ่วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์195957 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120031501241023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม ขนาดใหญ่วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์51724 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม ขนาดกลางห้วยแร้งเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์1866 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร ขนาดเล็กอ่าวใหญ่เมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ1296 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120071501281023150128 เนินทรายวิทยาคม ขนาดเล็กเนินทรายเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์1226 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120091501291023150129 คลองใหญ่วิทยาคม ขนาดเล็กคลองใหญ่คลองใหญ่ตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ103835 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ ขนาดกลางเขาสมิงเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่101433 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120111501311023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขนาดกลางสะตอเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่1626 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม ขนาดเล็กประณีตเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่806 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม ขนาดเล็กบ่อพลอยบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่85429 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม ขนาดกลางหนองบอนบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่2659 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม ขนาดเล็กแหลมงอบแหลมงอบตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ38712 ม.ต้น-ม.ปลาย
230120171501371023150137 เกาะกูดวิทยาคม ขนาดเล็กเกาะกูดเกาะกูดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ1226 ม.ต้น-ม.ปลาย