เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอจังหวัดเว็บไซต์อีเมล์
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี BENCHAMARRACHUTHITเมืองจันทบุรีจันทบุรีhttps://www.bj.ac.th/chan.benja@bj.ac.th
22012002 บางกะจะ Bangkajaเมืองจันทบุรีจันทบุรีhttps://bkjs.ac.th/bangkaja.school@gmail.com
22012003 ศรียานุสรณ์ SIYANUSONเมืองจันทบุรีจันทบุรีhttp://www.siya.ac.th/siyanuson2010@gmail.com
22012004 เบญจมานุสรณ์ Benjamanusornเมืองจันทบุรีจันทบุรีhttps://www.bms.ac.th/bms_school@hotmail.com
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล Thamai Phun Sawat Rat Nukul Schoolท่าใหม่จันทบุรีhttps://www.thamai.ac.th/punsawat.pr@gmail.com
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม Matthayomwatkhaosukimท่าใหม่จันทบุรีhttps://mk.thai.ac/khaosukim_sch@hotmail.co.th
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ SRIRATRADNUKHROHท่าใหม่จันทบุรีhttps://sites.google.com/view/sriratradnukhroh/sirut-2009@hotmail.com
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม Sapanluakwittayakomท่าใหม่จันทบุรีhttp://www.splw.ac.th/sapanluakwit@splw.ac.th
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร Kaenghangmaew Pittayakarhแก่งหางแมวจันทบุรีhttp://www.kmps.ac.th/KMPWEB@hotmail.com
22012010 นายายอามพิทยาคม NAYAIAMPITTAYAKHOMนายายอามจันทบุรีhttps://nya.ac.th/nya@nya.ac.th
22012011 มัธยมท่าแคลง Mathayomthaklangนายายอามจันทบุรีhttp://www.mtkschool.ac.th/numam9779@gmail.com
22022001 ตกพรมวิทยาคาร Tokpromwitthayakarnขลุงจันทบุรีhttp://www.tokpromwit.ac.th/tokpromwit@hotmail.com
22022002 บ่อวิทยาคาร Borwittayakarnขลุงจันทบุรีhttps://sites.google.com/view/borwittayakarn/Borwittayakarn@obec.go.th
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก Khlungratchadapisakeขลุงจันทบุรีhttps://krp.ac.th/sarabunkrp@gmail.com
22022004 เครือหวายวิทยาคม Kruewaiwitthayakhomโป่งน้ำร้อนจันทบุรีhttps://www.kruewai.ac.th/kws@kruewai.ac.th
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม Pongnamronwittayakhomโป่งน้ำร้อนจันทบุรีhttps://www.prk.ac.th/prk_school@gmail.com
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร Nongtakongpittayakarnโป่งน้ำร้อนจันทบุรีhttp://www.ntkp.ac.thntkpsc@gmail.com
22022007 มะขามสรรเสริญ Makhamsansernมะขามจันทบุรีhttp://www.mkc.ac.th/makhamschool@gmail.com
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ Laemsingwittayakom schoolแหลมสิงห์จันทบุรีhttps://www.laemsing.ac.th/laemsing.chool@gmail.com
22022009 สอยดาววิทยา SOIDAOWITTAYAสอยดาวจันทบุรีhttps://soidao.ac.th/soidao@gmail.com
22022010 ทุ่งขนานวิทยา THUNGKHANANWITTAYAสอยดาวจันทบุรีhttp://www.thungkhananwittaya.com/tkwit2015@gmail.com
22022011 คิชฌกูฏวิทยา Kitchakudwittayaschoolเขาคิชฌกูฏจันทบุรีhttps://kkws.ac.th/kkwschool@gmail.com
22022012 คลองพลูวิทยา Klongplu Wittayaเขาคิชฌกูฏจันทบุรีhttp://www.klongpluwittaya.ac.th/-
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) Watkireewiharn(Somdej Phrawannarat Auppatham)เมืองตราดตราดhttps://www.kiree.ac.th/watkiriwiharn@hotmail.co.th
23010116 เกาะช้างวิทยาคม KOHCHANGWITTAYAKOMเกาะช้างตราดhttps://www.kchw.ac.th/Klongson_tr@hotmail.com
23012001 ตราษตระการคุณ Trattrakarnkhun School Tratเมืองตราดตราดhttp://www.tkschool.ac.th/tk_schooltrad@hotmail.com
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ SATREEPRASERTSIN SCHOOLเมืองตราดตราดhttps://www.streetrat.ac.th/school@streetrat.ac.th
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม Tratsansernwittayakomเมืองตราดตราดhttp://www.tratsansern.ac.th/ts_school@hotmail.com
23012005 เขาน้อยวิทยาคม Khownoiwittayakomเมืองตราดตราดhttp://www.khownoischool.com/khownoiwit@gmail.com
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร Aowyaipittayakarnเมืองตราดตราดhttp://www.aowyaipittayakarn.com/Aowyaipittayakarn@gmail.com
23012007 เนินทรายวิทยาคม Noensaiwittayakom Schoolเมืองตราดตราด https://sites.google.com/noensai.ac.th/noensai/homenoensaiwittayakom@gmail.com
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม klongyaiwittayakomคลองใหญ่ตราดhttp://www.ky.ac.th/klongyai@ky.ac.th
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ Khaosamingwitthayakhomเขาสมิงตราดhttp://www.ksw.ac.thkhaosaming@gmail.com
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Satowitthayakhom Rachamangklabhisekเขาสมิงตราดhttp://www.satorwit.ac.th/satowit_tr@hotmail.com
23012012 ประณีตวิทยาคม paneetwittayakomเขาสมิงตราดhttp://www.pnwtrat.ac.th/paneetwit@hotmail.co.th
23012013 บ่อไร่วิทยาคม BoRaiWitTaYakomบ่อไร่ตราดhttp://www.boraiwit.ac.th/boraiwit@outlook.com
23012014 หนองบอนวิทยาคม Nongbonwittayakomบ่อไร่ตราดhttp://www.nbwit.ac.th/nongbonwit33@hotmail.com
23012016 แหลมงอบวิทยาคม Laemngobwittayakomแหลมงอบตราดhttp://www.laemngob.ac.th/laemngob@gmail.com
23012017 เกาะกูดวิทยาคม kohkoodwittayakom schoolเกาะกูดตราดhttp://www.kohkoodwit.ac.th/kohkoodwit@gmail.com