แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6อัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2566สภาพอัตรากำลัง
ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
22012001เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีวัดใหม่1,0841,7412,82578----146065-1-4-60-65---65-100%
22012002บางกะจะ เมืองจันทบุรีบางกะจะ70491196----1-67-1--6-7---7-100%
22012003ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีวัดใหม่1,1141,6482,76275----146065-1-4-60-65---65-100%
22012004เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีตลาด8778971,77450----144853-1-4-48-53---53-100%
22012005ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่ท่าใหม่5598281,38743----133640-1-3-36-40---40-100%
22012006มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่เขาบายศรี112781909----1-67-1--6-7---7-100%
22012007ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่ทุ่งเบญจา80901707----1-67-1--6-7---7-100%
22012008สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่ทุ่งเบญจา3925646----1-45-1--4-5---5-100%
22012009แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมว5784371,01531----123437-1-2-34-37---37-100%
22012010นายายอามพิทยาคม นายายอามนายายอาม49737787427----123033-1-2-30-33---33-100%
22012011มัธยมท่าแคลง นายายอามสนามไชย5728856----1-56-1--5-6---6-100%
22022001ตกพรมวิทยาคาร ขลุงตกพรม871051929----1-67-1--6-7---7-100%
22022002บ่อวิทยาคาร ขลุงบ่อ5030809----1-45-1--4-5---5-100%
22022003ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงวันยาว35847683430----122427-1-2-24-27---27-100%
22022004เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน113651786----1-67-1--6-7---7-100%
22022005โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนทับไทร51130881925----123033-1-2-30-33---33-100%
22022006หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนหนองตาคง38327465721----112426-1-1-24-26---26-100%
22022007มะขามสรรเสริญ มะขามมะขาม33417150516----112022-1-1-20-22---22-100%
22022008แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์พลิ้ว50436186527----123033-1-2-30-33---33-100%
22022009สอยดาววิทยา สอยดาวทรายขาว8676491,51642----134852-1-3-48-52---52-100%
22022010ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวทุ่งขนาน33621054618----112426-1-1-24-26---26-100%
22022011คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏพลวง45329174421----122427-1-2-24-27---27-100%
22022012คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏคลองพลู15910726612----1-1213-1--12-13---13-100%
23010002วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดชำราก1186847718----112325-1-1-23-25---25-100%
23010116เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้าง11613438216----111517-1-1-15-17---17-100%
23012001ตราษตระการคุณ เมืองตราดวังกระแจะ1,0379541,99154----145459-1-4-54-59---59-100%
23012002สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดวังกระแจะ1,0079521,95957----145459-1-4-54-59---59-100%
23012003ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดวังกระแจะ36814951724----113032-1-1-30-32---32-100%
23012005เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดห้วยแร้ง118681866----1-67-1--6-7---7-100%
23012006อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดอ่าวใหญ่88411296----1-67-1--6-7---7-100%
23012007เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดเนินทราย97251226----1-67-1--6-7---7-100%
23012009คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่5844541,03835----124245-1-2-42-45---45-100%
23012010เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิง5974171,01433----123639-1-2-36-39---39-100%
23012011สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสะตอ101611626----1-67-1--6-7---7-100%
23012012ประณีตวิทยาคม เขาสมิงประณีต4634806----1-45-1--4-5---5-100%
23012013บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่บ่อพลอย54830685429----123437-1-2-34-37---37-100%
23012014หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่หนองบอน170952659----1-1213-1--12-13---13-100%
23012016แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบ25113638712----111416-1-1-14-16---16-100%
23012017เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูด81411226----1-67-1--6-7---7-100%
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12