การประเมินแบ่งสีของสถานศึกษา
ดีมาก ปานกลาง ปรับปรุง

ชื่อ (ไทย)วิชาการบุคคลงบประมาณทั่วไป
22012001 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
22012002 โรงเรียนบางกะจะ
22012003 โรงเรียนศรียานุสรณ์
22012004 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
22012005 โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
22012006 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
22012007 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
22012008 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
22012009 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
22012010 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
22012011 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
22022001 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
22022002 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
22022003 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
22022004 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
22022005 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
22022006 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
22022007 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
22022008 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ
22022009 โรงเรียนสอยดาววิทยา
22022010 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
22022011 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
22022012 โรงเรียนคลองพลูวิทยา
23010002 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
23010116 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
23012001 โรงเรียนตราษตระการคุณ
23012002 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
23012003 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
23012005 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
23012006 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
23012007 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
23012009 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
23012010 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
23012011 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
23012012 โรงเรียนประณีตวิทยาคม
23012013 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
23012014 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
23012016 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
23012017 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12