ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
220120010602291022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี22000สหวิทยาเขตทับทิม0 -3931-1170chan.benja@bj.ac.thhttps://www.bj.ac.th/
220120020602311022060231 บางกะจะ 1บางกะจะเมืองจันทบุรีจันทบุรี22000สหวิทยาเขตทับทิม0 -3939-1241bangkaja.school@gmail.comhttps://bkjs.ac.th/
220120030602301022060230 ศรียานุสรณ์ 0วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี22000สหวิทยาเขตมรกต0 -3931-1225siyanuson2010@gmail.comhttp://www.siya.ac.th/
220120040602321022060232 เบญจมานุสรณ์ 1ตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี22000สหวิทยาเขตบุษราคัม39325990bms_school@hotmail.comhttps://www.bms.ac.th/
220120050602361022060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 0ท่าใหม่ท่าใหม่จันทบุรี22120สหวิทยาเขตไพลิน0 -3943-1341punsawat.pr@gmail.comhttps://www.thamai.ac.th/
220120060602381022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม 12เขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรี22120สหวิทยาเขตไพลิน0-3949-5263khaosukim_sch@hotmail.co.thhttps://mk.thai.ac/
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 3ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี22170สหวิทยาเขตไพลิน0 -3939-5260sirut-2009@hotmail.comhttps://sites.google.com/view/sriratradnukhroh/
220120080602391022060239 สะพานเลือกวิทยาคม 12ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี22170สหวิทยาเขตไพลิน39480355sapanluakwit@splw.ac.thhttp://www.splw.ac.th/
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร 2แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี22160สหวิทยาเขตไพลิน0 -3930-8109KMPWEB@hotmail.comhttp://www.kmps.ac.th/
220120100602491022060249 นายายอามพิทยาคม 3นายายอามนายายอามจันทบุรี22160สหวิทยาเขตทับทิม0 -3949-1061-6nya@nya.ac.thhttps://nya.ac.th/
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง 6สนามไชยนายายอามจันทบุรี22170สหวิทยาเขตทับทิม39417196numam9779@gmail.comhttp://www.mtkschool.ac.th/
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร 5ตกพรมขลุงจันทบุรี22110สหวิทยาเขตบุษราคัม39492037tokpromwit@hotmail.comhttp://www.tokpromwit.ac.th/
220220020602341022060234 บ่อวิทยาคาร 3บ่อขลุงจันทบุรี22110สหวิทยาเขตบุษราคัม39424051Borwittayakarn@obec.go.thhttps://sites.google.com/view/borwittayakarn/
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก 4วันยาวขลุงจันทบุรี22110สหวิทยาเขตบุษราคัม39441789sarabunkrp@gmail.comhttps://krp.ac.th/
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม 8โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี22140สหวิทยาเขตสตาร์บุษ39460109kws@kruewai.ac.thhttps://www.kruewai.ac.th/
220220050602401022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 8ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี22140สหวิทยาเขตสตาร์บุษ39447020prk_school@gmail.comhttps://www.prk.ac.th/
220220060602411022060241 หนองตาคงพิทยาคาร 1หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี22140สหวิทยาเขตสตาร์บุษ39496030ntkpsc@gmail.comhttp://www.ntkp.ac.th
220220070602431022060243 มะขามสรรเสริญ 1มะขามมะขามจันทบุรี22150สหวิทยาเขตมรกต39389025makhamschool@gmail.comhttp://www.mkc.ac.th/
220220080602451022060245 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ 7พลิ้วแหลมสิงห์จันทบุรี22190สหวิทยาเขตบุษราคัม39434135laemsing.chool@gmail.comhttps://www.laemsing.ac.th/
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา 5ทรายขาวสอยดาวจันทบุรี22180สหวิทยาเขตสตาร์บุษ39381140soidao@gmail.comhttps://soidao.ac.th/
220220100602471022060247 ทุ่งขนานวิทยา 1ทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี22180สหวิทยาเขตสตาร์บุษ39497546tkwit2015@gmail.comhttp://www.thungkhananwittaya.com/
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา 10พลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรี22210สหวิทยาเขตมรกต39309099kkwschool@gmail.comhttps://kkws.ac.th/
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา 4คลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรี22210สหวิทยาเขตมรกต39493547-http://www.klongpluwittaya.ac.th/
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 4ชำรากเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์39517026watkiriwiharn@hotmail.co.thhttps://www.kiree.ac.th/
230101161501191023150119 เกาะช้างวิทยาคม 3เกาะช้างเกาะช้างตราด23170สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ39510591Klongson_tr@hotmail.comhttps://www.kchw.ac.th/
230120011501221023150122 ตราษตระการคุณ 8วังกระแจะเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ39511151tk_schooltrad@hotmail.comhttp://www.tkschool.ac.th/
230120021501231023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ 0วังกระแจะเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์39511209school@streetrat.ac.thhttps://www.streetrat.ac.th/
230120031501241023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 0วังกระแจะเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์39511251ts_school@hotmail.comhttp://www.tratsansern.ac.th/
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม 8ห้วยแร้งเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์944489914khownoiwit@gmail.comhttp://www.khownoischool.com/
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 1อ่าวใหญ่เมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ39610388Aowyaipittayakarn@gmail.comhttp://www.aowyaipittayakarn.com/
230120071501281023150128 เนินทรายวิทยาคม 4เนินทรายเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์39510872noensaiwittayakom@gmail.com https://sites.google.com/noensai.ac.th/noensai/home
230120091501291023150129 คลองใหญ่วิทยาคม 7คลองใหญ่คลองใหญ่ตราด23110สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ39581192klongyai@ky.ac.thhttp://www.ky.ac.th/
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 8เขาสมิงเขาสมิงตราด23130สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่39619095khaosaming@gmail.comhttp://www.ksw.ac.th
230120111501311023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6สะตอเขาสมิงตราด23150สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่39501042satowit_tr@hotmail.comhttp://www.satorwit.ac.th/
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม 2ประณีตเขาสมิงตราด23150สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่39570016paneetwit@hotmail.co.thhttp://www.pnwtrat.ac.th/
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม 4บ่อพลอยบ่อไร่ตราด23140สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่39591043boraiwit@outlook.comhttp://www.boraiwit.ac.th/
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม 3หนองบอนบ่อไร่ตราด23140สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่39610954nongbonwit33@hotmail.comhttp://www.nbwit.ac.th/
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม 1แหลมงอบแหลมงอบตราด23120สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ39597020laemngob@gmail.comhttp://www.laemngob.ac.th/
230120171501371023150137 เกาะกูดวิทยาคม 1เกาะกูดเกาะกูดตราด23000สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ923324366kohkoodwit@gmail.comhttp://www.kohkoodwit.ac.th/