โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 134733968623
มัธยมศึกษาปีที่ 235832768523
มัธยมศึกษาปีที่ 329728558223
มัธยมศีกษาตอนต้น1,0029511,95369
มัธยมศึกษาปีที่ 422925148025
มัธยมศึกษาปีที่ 519323943225
มัธยมศึกษาปีที่ 615521336824
มัธยมศีกษาตอนปลาย5777031,28074
รวมทั้งสิ้น1,7831,8733,656161


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดสหวิทยาเขตเปิดสอนขนาดโรงเรียนอ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้น
นร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปนร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
220120020602311022060231 บางกะจะ บางกะจะเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------2511912617031611511814931196
220120060602381022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม เขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------30141141111232523022327861909
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------3213411418033214821019041707
220120080602391022060239 สะพานเลือกวิทยาคม ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------131141121393819181253646
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง สนามไชยนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------20121116157311112151283856
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร ตกพรมขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------37124126187334240231210561929
220220020602341022060234 บ่อวิทยาคาร บ่อขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------16120114150392112102306809
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------40139134111331412312816531786
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา คลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------6225823921596432352292107626612
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ชำรากเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก23317533414323412913913712167452291442118530117121168347718
230101161501191023150119 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้างตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก11513021413117119122127110263514713411163602452291134538216
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม ห้วยแร้งเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------42140136111833311611916831866
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่เมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------421281181883211611414131296
230120071501281023150128 เนินทรายวิทยาคม เนินทรายเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------3213413119738181912531226
230120111501311023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------32140129110132911911316131626
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม ประณีตเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------14120112146315110191343806
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม หนองบอนบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------60256254217062813513219532659
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------7829937422517522361482136538712
230120171501371023150137 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------3112212818131211711214131226


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12