โรงเรียนเปิดสอนระดับปฐมวัย

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 14337803
มัธยมศึกษาปีที่ 24828762
มัธยมศึกษาปีที่ 34236783
มัธยมศีกษาตอนต้น1331012348
มัธยมศึกษาปีที่ 44446903
มัธยมศึกษาปีที่ 52834623
มัธยมศึกษาปีที่ 62129502
มัธยมศีกษาตอนปลาย931092028
รวมทั้งสิ้น43042985934


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดสหวิทยาเขตเปิดสอนขนาดโรงเรียนอ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้น
นร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ชำรากเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก4223317533414323412913913712167452291442118530117121168347718
230101161501191023150119 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้างตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก1511513021413117119122127110263514713411163602452291134538216


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12