ข้อมูลสถานศึกษา
แหลมงอบวิทยาคม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120161501361023150136
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แหลมงอบวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Laemngobwittayakom
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแหลมงอบ
อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39597020laemngob@gmail.comhttp://www.laemngob.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.1816
Longitude
102.4
Tabe 3
Tab 5