ข้อมูลสถานศึกษา
บ่อไร่วิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120131501331023150133
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ่อไร่วิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)BoRaiWitTaYakom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อพลอย
อำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39591043boraiwit@outlook.comhttp://www.boraiwit.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.5645
Longitude
102.541
Tabe 3
Tab 5