ข้อมูลสถานศึกษา
เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120101501301023150130
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)Khaosamingwitthayakhom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาสมิง
อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39619095khaosaming@gmail.comhttp://www.ksw.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.3608
Longitude
102.438
Tabe 3
Tab 5