ข้อมูลสถานศึกษา
เนินทรายวิทยาคม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120071501281023150128
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เนินทรายวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Noensaiwittayakom School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเนินทราย
อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39510872noensaiwittayakom@gmail.com https://sites.google.com/noensai.ac.th/noensai/home
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.314
Longitude
102.559
Tabe 3
Tab 5