ข้อมูลสถานศึกษา
อ่าวใหญ่พิทยาคาร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120061501271023150127
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อ่าวใหญ่พิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Aowyaipittayakarn
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอ่าวใหญ่
อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39610388Aowyaipittayakarn@gmail.comhttp://www.aowyaipittayakarn.com/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.0882
Longitude
102.556
Tabe 3
Tab 5