ข้อมูลสถานศึกษา
ตราษตระการคุณ
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120011501221023150122
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตราษตระการคุณ
ชื่อ (อังกฤษ)Trattrakarnkhun School Trat
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39511151tk_schooltrad@hotmail.comhttp://www.tkschool.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.2374
Longitude
102.526
Tabe 3
Tab 5