ข้อมูลสถานศึกษา
เกาะช้างวิทยาคม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230101161501191023150119
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เกาะช้างวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)KOHCHANGWITTAYAKOM
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเกาะช้าง
อำเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39510591Klongson_tr@hotmail.comhttps://www.kchw.ac.th/
Tabe 3
Tab 5