ข้อมูลสถานศึกษา
วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230100021500181023150018
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Watkireewiharn(Somdej Phrawannarat Auppatham)
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39517026watkiriwiharn@hotmail.co.thhttps://www.kiree.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.2099
Longitude
102.657
Tabe 3
Tab 5