ข้อมูลสถานศึกษา
คลองพลูวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220120602521022060252
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คลองพลูวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Klongplu Wittaya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองพลู
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39493547-http://www.klongpluwittaya.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.9357
Longitude
102.057
Tabe 3
Tab 5