ข้อมูลสถานศึกษา
คิชฌกูฏวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220110602511022060251
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คิชฌกูฏวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Kitchakudwittayaschool
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39309099kkwschool@gmail.comhttps://kkws.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.807
Longitude
102.118
Tabe 3
Tab 5