ข้อมูลสถานศึกษา
ทุ่งขนานวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220100602471022060247
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทุ่งขนานวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)THUNGKHANANWITTAYA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งขนาน
อำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39497546tkwit2015@gmail.comhttp://www.thungkhananwittaya.com/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
13.2287
Longitude
102.277
Tabe 3
Tab 5