ข้อมูลสถานศึกษา
มะขามสรรเสริญ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220070602431022060243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มะขามสรรเสริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Makhamsansern
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะขาม
อำเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39389025makhamschool@gmail.comhttp://www.mkc.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.686
Longitude
102.204
Tabe 3
Tab 5