ข้อมูลสถานศึกษา
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220050602401022060240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Pongnamronwittayakhom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทับไทร
อำเภอโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39447020prk_school@gmail.comhttps://www.prk.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.9232
Longitude
102.265
Tabe 3
Tab 5