ข้อมูลสถานศึกษา
บ่อวิทยาคาร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220020602341022060234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ่อวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Borwittayakarn
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อ
อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39424051Borwittayakarn@obec.go.thhttps://sites.google.com/view/borwittayakarn/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.4194
Longitude
102.324
Tabe 3
Tab 5