ข้อมูลสถานศึกษา
ตกพรมวิทยาคาร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220010602351022060235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตกพรมวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Tokpromwitthayakarn
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตกพรม
อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39492037tokpromwit@hotmail.comhttp://www.tokpromwit.ac.th/
Tabe 3
Tab 5