ข้อมูลสถานศึกษา
มัธยมท่าแคลง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120110602501022060250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มัธยมท่าแคลง
ชื่อ (อังกฤษ)Mathayomthaklang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสนามไชย
อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39417196numam9779@gmail.comhttp://www.mtkschool.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.6235
Longitude
101.889
Tabe 3
Tab 5