ข้อมูลสถานศึกษา
นายายอามพิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120100602491022060249
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นายายอามพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)NAYAIAMPITTAYAKHOM
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0 -3949-1061-6nya@nya.ac.thhttps://nya.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.7666
Longitude
101.853
Tabe 3
Tab 5