ข้อมูลสถานศึกษา
แก่งหางแมวพิทยาคาร
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120090602481022060248
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แก่งหางแมวพิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Kaenghangmaew Pittayakarh
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแก่งหางแมว
อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0 -3930-8109KMPWEB@hotmail.comhttp://www.kmps.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
13.0406
Longitude
101.909
Tabe 3
Tab 5