ข้อมูลสถานศึกษา
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120070602371022060237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)SRIRATRADNUKHROH
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเบญจา
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0 -3939-5260sirut-2009@hotmail.comhttps://sites.google.com/view/sriratradnukhroh/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.7248
Longitude
101.962
Tabe 3
Tab 5