ข้อมูลสถานศึกษา
มัธยมวัดเขาสุกิม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120060602381022060238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มัธยมวัดเขาสุกิม
ชื่อ (อังกฤษ)Matthayomwatkhaosukim
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาบายศรี
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-3949-5263khaosukim_sch@hotmail.co.thhttps://mk.thai.ac/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.7727
Longitude
102.033
Tabe 3
Tab 5