จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ระดับชั้นxx ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 2----
อนุบาล 3----
ระดับปฐมวัย----
ประถมศึกษาปีที่ 1----
ประถมศึกษาปีที่ 2----
ประถมศึกษาปีที่ 3----
ประถมศึกษาปีที่ 4----
ประถมศึกษาปีที่ 5----
ประถมศึกษาปีที่ 6----
ระดับประถมศึกษา----
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
มัธยมศีกษาตอนต้น----
มัธยมศึกษาปีที่ 4----
มัธยมศึกษาปีที่ 5----
มัธยมศึกษาปีที่ 6----
มัธยมศีกษาตอนปลาย----
รวมทั้งสิ้น----


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียน 0 - 499)19 3,656 161
โรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 500 - 1499)14 11,669 380
โรงเรียนขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 1500 - 2499)4 7,240 203
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 2500 คนขึ้นไป)2 5,587 153
รวมทั้งสิ้น39 28,152 897
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดสหวิทยาเขตเปิดสอนขนาดโรงเรียนอ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้น
นร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
220120010602291022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษ--------------------3501036510369101,084305771657416590161,741482,82578
220120020602311022060231 บางกะจะ บางกะจะเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------2511912617031611511814931196
220120030602301022060230 ศรียานุสรณ์ วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษ--------------------3751037010369101,114305611554715540151,648452,76275
220120040602321022060232 เบญจมานุสรณ์ ตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------28082808317887724293930093048897261,77450
220120050602361022060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่ท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------21761576185655918323924382628828251,38743
220120060602381022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม เขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------30141141111232523022327861909
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------3213411418033214821019041707
220120080602391022060239 สะพานเลือกวิทยาคม ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------131141121393819181253646
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------22361936162557817177512341375437141,01531
220120100602491022060249 นายายอามพิทยาคม นายายอามนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------171518751395497151294138411043771287427
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง สนามไชยนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------20121116157311112151283856
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร ตกพรมขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------37124126187334240231210561929
220220020602341022060234 บ่อวิทยาคาร บ่อขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------16120114150392112102306809
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก วันยาวขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------12141404974358121826154614064761883430
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------40139134111331412312816531786
220220050602401022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------1976172514245111514049637233081081925
220220060602411022060241 หนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------11841284137438312963803983274965721
220220070602431022060243 มะขามสรรเสริญ มะขามมะขามจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------1354113386333410672502542171650516
220220080602451022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้วแหลมสิงห์จันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------181515551685504151214122411843611286527
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา ทรายขาวสอยดาวจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------28582968286886724228622461976649181,51642
220220100602471022060247 ทุ่งขนานวิทยา ทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------1264117493433612742752612210654618
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา พลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------147414641604453121043993883291974421
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา คลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------6225823921596432352292107626612
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ชำรากเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก4223317533414323412913913712167452291442118530117121168347718
230101161501191023150119 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้างตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก1511513021413117119122127110263514713411163602452291134538216
230120011501221023150122 ตราษตระการคุณ วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------3449344934991,03727320930893269954271,99154
230120021501231023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------3449324933991,00727328103201030410952301,95957
230120031501241023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------14151085119536815443553503149951724
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม ห้วยแร้งเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------42140136111833311611916831866
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่เมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------421281181883211611414131296
230120071501281023150128 เนินทรายวิทยาคม เนินทรายเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------3213413119738181912531226
230120091501291023150129 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่ตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------19671947194758421185514451254454141,03835
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------21161936193659718136515251295417151,01433
230120111501311023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------32140129110132911911316131626
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม ประณีตเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------14120112146315110191343806
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอยบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------20061896159554817112410049443061285429
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม หนองบอนบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------60256254217062813513219532659
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------7829937422517522361482136538712
230120171501371023150137 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------3112212818131211711214131226


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12