รหัส โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1022060229เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 69.23 50.78 43.39 57.13 55.13 55.13 55.13 55.13
1022060230ศรียานุสรณ์ 69.49 35.76 40.26 44.51 47.51 47.51 47.51 47.51
1022060232เบญจมานุสรณ์ 48.12 19.92 27.44 26.31 30.45 30.45 30.45 30.45
1022060233ขลุงรัชดาภิเษก 50.37 21.14 28.90 29.60 32.50 32.50 32.50 32.50
1022060234บ่อวิทยาคาร 45.69 20.90 28.50 26.25 30.34 30.34 30.34 30.34
1022060235ตกพรมวิทยาคาร 47.03 21.78 32.61 26.04 31.87 31.87 31.87 31.87
1022060236ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 67.48 27.37 36.20 34.25 41.33 41.33 41.33 41.33
1022060237ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 43.63 18.85 28.20 26.46 29.29 29.29 29.29 29.29
1022060238มัธยมวัดเขาสุกิม 46.58 19.68 27.13 26.49 29.97 29.97 29.97 29.97
1022060239สะพานเลือกวิทยาคม 45.73 16.03 27.88 21.88 27.88 27.88 27.88 27.88
1022060240โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 57.45 17.54 30.96 23.56 32.38 32.38 32.38 32.38
1022060241หนองตาคงพิทยาคาร 49.70 19.95 28.92 29.50 32.02 32.02 32.02 32.02
1022060242เครือหวายวิทยาคม 50.53 22.42 34.14 27.34 33.61 33.61 33.61 33.61
1022060243มะขามสรรเสริญ 48.45 21.34 29.12 22.13 30.26 30.26 30.26 30.26
1022060245แหลมสิงห์วิทยาคมฯ 53.41 22.85 29.40 27.93 33.40 33.40 33.40 33.40
1022060246สอยดาววิทยา 48.25 21.22 28.66 25.96 31.02 31.02 31.02 31.02
1022060247ทุ่งขนานวิทยา 56.84 18.53 31.07 29.38 33.96 33.96 33.96 33.96
1022060248แก่งหางแมวพิทยาคาร 70.04 27.13 30.13 28.65 38.99 38.99 38.99 38.99
1022060249นายายอามพิทยาคม 48.04 19.93 29.55 24.66 30.55 30.55 30.55 30.55
1022060251คิชฌกูฏวิทยา 56.47 26.22 31.70 29.81 36.05 36.05 36.05 36.05
1022060252คลองพลูวิทยา 47.97 17.85 28.55 26.48 30.21 30.21 30.21 30.21
1023150122ตราษตระการคุณ 70.94 42.67 40.85 52.66 51.78 51.78 51.78 51.78
1023150123สตรีประเสริฐศิลป์ 66.13 31.06 36.52 46.63 45.09 45.09 45.09 45.09
1023150124ตราดสรรเสริญวิทยาคม 46.14 20.97 28.67 26.90 30.67 30.67 30.67 30.67
1023150126เขาน้อยวิทยาคม 60.99 37.89 39.53 26.39 41.20 41.20 41.20 41.20
1023150128เนินทรายวิทยาคม 59.27 21.06 31.38 25.36 34.27 34.27 34.27 34.27
1023150129คลองใหญ่วิทยาคม 57.56 27.10 31.75 28.54 36.24 36.24 36.24 36.24
1023150130เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 53.89 23.97 30.27 29.50 34.41 34.41 34.41 34.41
1023150131สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 60.67 17.10 33.15 25.00 33.98 33.98 33.98 33.98
1023150132ประณีตวิทยาคม 44.37 20.58 29.77 24.74 29.87 29.87 29.87 29.87
1023150133บ่อไร่วิทยาคม 53.48 22.05 28.60 26.43 32.64 32.64 32.64 32.64
1023150134หนองบอนวิทยาคม 56.08 24.63 30.37 33.06 36.04 36.04 36.04 36.04
1023150136แหลมงอบวิทยาคม 57.51 25.40 35.83 33.93 38.17 38.17 38.17 38.17
1023150137เกาะกูดวิทยาคม 44.18 18.63 29.18 26.32 29.58 29.58 29.58 29.58
เฉลี่ยรวม 54.46 24.13 31.72 29.99 35.08 35.08 35.08 35.08